Svar til Petroleumstilsynet etter gasslekkasjen på Gullfaks B

april 29, 2011, 16:42 CEST

- Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) har førsteprioritet i Statoil. Som leder er det mitt ansvar å sette organisasjonen i stand til å utføre sine oppgaver på en sikker måte og unngå alvorlige hendelser og ulykker sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge

Statoil har iverksatt flere forbedringsaktiviteter som er rettet mot områdene Petroleumstilsynet beskriver i sin granskingsrapport.

Eksempler her er tiltak knyttet til lederskap, både i landmiljøet og i de operative delene av organisasjonen. 

- God samhandling mellom ledelse, foreninger og verneombud øker kvaliteten i HMS-arbeidet sier Michelsen. Sammen er vi blitt enige om de viktigste områdene hvor vi skal samarbeide for å bedre HMS-standarden i selskapet. sier Michelsen.

Statoil har siden 2008 hatt fire prioriterte satsningsområder innenfor HMS. Disse fire områdene er

  • Lederskap og etterlevelse
  • Forbedret risikoforståelse og risikostyring
  • Forenkling av styringssystemet og effektive arbeidsprosesser
  • Teknisk integritet og barriereforståelse

 

Downloads