Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

mai 4, 2011, 12:35 CEST

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan, har Statoil ASA primærinnsider, Mr. William Maloney, mottatt følgende antall aksjer i mai:


 Dato for tildeling Tildelte aksjer*  Ny beholdning*
 04. mai  88,928452  3636,280184


*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12