Resultat for første kvartal 2011 

mai 4, 2011, 08:29 CEST
Bilde
Skrugard-funnet i Barentshavet. (Foto: Harald Pettersen, Statoil)

Kvartalsresultatet var hovedsakelig påvirket av en 33 % økning i gjennomsnittsprisen for væsker målt i norske kroner, en 20 % økning i gjennomsnittsprisen for gass og en 12 % nedgang i løftede volumer, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– I første kvartal 2011 leverte vi gode økonomiske resultater, og vi nådde viktige industrielle milepæler. Gjennom Skrugard-funnet og nye lisenstildelinger i Barentshavet tar vi nye skritt for å utvide de industrielle perspektivene i nord, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil har startet opp produksjonen og sluttført avtalene med de nye partnerne i feltutbyggingsprosjektene Leismer og Peregrino. Statoils operatørskap i disse feltene i henholdsvis Canada og Brasil har bidratt til betydelig verdiskapning for våre aksjonærer. Statoil har gjort viktige funn i Norge og Brasil og gått inn i nye attraktive områder, blant annet i pre-salt-blokker i Angola hvor Statoil er nominert for operatørskap. Det ble også gitt boretillatelser for to letebrønner i Mexicogolfen. I tillegg har Statoil sendt inn plan for utbygging og drift av to nye prosjekter i Norge, samt sanksjonert flere prosjekter i Canada og Algerie.

Samlet egenproduksjon var 1,971 millioner foe per dag i første kvartal 2011, sammenlignet med 2,102 millioner foe per dag i første kvartal 2010. Produksjonen har utviklet seg i samsvar med forventningene. Statoil forventer at egenproduksjonen i 2011 vil ligge omtrent på 2010-nivå, eller litt under. Egenproduksjonen for 2012 forventes å vokse med omkring 3 % (CAGR) basert på faktisk egenproduksjon i 2010.

Justert driftsresultat i første kvartal 2011 var på 47,3 milliarder kroner, sammenlignet med 38,9 milliarder kroner i første kvartal 2010.

Resultatet i første kvartal 2011 var på 16,0 milliarder kroner, sammenlignet med 11,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet avspeiler høyere priser både for væsker og gass, gevinst på salg av 40 % andel i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh, og reduserte netto finanskostnader, delvis motvirket av redusert løfting og høyere skatter. Skatteraten for kvartalet var på 68 %.

Justert driftsresultat etter skatt var på 11,9 milliarder kroner i første kvartal 2011. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter og utgjorde en effektiv skatteprosent på 74,8 % i første kvartal 2011.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal 2010:

  • Gjennomsnittlige væskepriser økte med 33 % og gjennomsnittlige gasspriser økte med 20 %, begge målt i norske kroner.
  • Samlet egenproduksjon er redusert med 6 % fra første kvartal 2010 til 1,971 millioner foe per dag i første kvartal 2011.
  • Bokført produksjon var 1,765 millioner foe per dag, en nedgang på 8 % sammenlignet med første kvartal 2010.
  • Den 1. april informerte Statoil om et betydelig oljefunn på Skrugard-prospektet i Barentshavet.
  • Den 9. april startet Statoil oljeproduksjonen fra Peregrino-feltet utenfor kysten av Brasil.
  • Den 12. og 15. april ble plan for utbygging og drift (PUD) for henholdsvis Vigdis Nordøst og Katla fast track i Nordsjøen oversendt til Olje- og energidepartementet.
  • Den 14. april ble salget av 40 % av Peregrino-feltet utenfor kysten av Brasil til Sinochem Group formelt sluttført.
  • Den 15. april kunngjorde regjeringen at Statoil var tildelt andeler i 11 nye produksjonslisenser i Barentshavet i den 21. lisensrunde på norsk sokkel.

 

kontaktpersoner    investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, mob: +47 957 83 911
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, mob: +1 203 570 2524
KONTAKTPERSON PRESSE
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, mob: +47 977 55 622

Downloads