Naturgass viktig for Europas energimiks

mai 10, 2011, 11:35 CEST

– Bare ved å stå sammen kan vi sikre at gass får den oppmerksomheten og rollen den fortjener, som en sikker, kostnadseffektiv og relativt ren energikilde, sa Rune Bjørnson, direktør for Naturgass i Statoil under hovedforedraget på gasskonferansen Flame i Amsterdam i dag.

Konferansen trekker mer enn 650 aktører fra gassbransjen.

Gass er det reneste fossile brenselet, og ved å øke andelen naturgass i den europeiske energimiksen vil Europa være godt posisjonert til å nå sitt 2050 klimamål.

Bilde

Rune Bjørnson, direktør for
Naturgass i Statoil

Erstattes eksisterende kullkraftverk med nye gasskraftverk kan utslippene av karbondioksid kuttes med opptil 70 prosent.

Statoil kjører for tiden en markedskampanje for gass i Europa, der naturgass profileres som en fremtidsrettet energikilde.

– Jeg er overbevist om at en kombinasjon av naturgass, fornybar energi som eksempelvis offshore vindkraft og på lang sikt karbonfangst og -lagring, vil sette Europa i stand til å nå sine miljømål på en effektiv måte og til en overkommelig pris, sa Bjørnson.

Med henvisning til EUs 2050-prosess og de alvorlige kjernekrafthendelsene i Japan, hevdet Statoils direktør for Naturgass at 2011 kan bli et viktig år for den framtidige sammensetningen av Europas energimiks.

– I den sammenheng er mitt viktigste budskap til politikerne at de bør begynne å stole på det karbonmarkedet de har investert så mye prestisje og arbeid i, og la markedet selv plukke energikildene som best kan bidra til å nå 2050-ambisjonen, sa Bjørnson.

– Dessuten må alle i bransjen, både kunder og gassprodusenter, trekke lasset sammen for å oppnå et klart og konsistent rammeverk som sikrer like konkurransevilkår mellom energikildene.