Skip to Content
no

Oljefunn i Nordsjøen

mai 10, 2011, 09:41 CEST
Krafla

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 12,5 og 56,5 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. 

– Statoil har hatt stor suksess med leting i modne områder de siste årene. Nordsjøen er et strategisk viktig område for Statoil, og dette funnet på Krafla bekrefter igjen at selskapet fremdeles kan påvise interessante volum i nærheten av etablert infrastruktur, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel.

Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel

– Disse funnene kan raskt settes i produksjon og bidrar til å forlenge levetiden på installasjonene, våre, sier hun.

Brønnen som er boret med riggen Ocean Vanguard har påvist en kolonne på ca. 200 meter i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. 

– Det er tidligere boret seks letebrønner i blokk 30/11 uten kommersiell suksess, så vi er veldig fornøyd med at Statoil ser ut til å gjort et “fast track”-funn i vår første operatørbrønn i denne lisensen, sier Tom Dreyer, letesjef for Nordlige Nordsjøen.

– Det gjenstår fremdeles noe datainnsamling men resultatene vi har så langt gir klare indikasjoner på at dette er et oljefunn. I så fall har vi knekt koden for leting i dette området og har flere interessante oppfølgingsmuligheter, sier Dreyer.

Når brønnen på Krafla er ferdigstilt, vil riggen Ocean Vanguard starte boringen av det planlagte sidesteget Krafla Vest, lokalisert like vest for den brønnen som er boret nå.

Rettighetshaverne i PL035/PL272 er: Statoil (operatør) (50 prosent), Det norske oljeselskap ASA (25) og Svenska Petroleum Exploration AS (25).

Fakta

  • Undersøkelsesbrønn 30/11-8 S er brønn nr 6 i utvinningstillatelse  035 som ble tildelt i 14.11.1969
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3822 meter under havoverflaten
  • Det er påtruffet hydrokarboner i Brent-gruppen som var primærmålet for brønnen
  • Brønnen ble avsluttet i Dunlin-gruppen i nedre jura
  • Brønnen skal ikke formasjonstestes
  • Havdypet er 107,5 meter
  • Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt
  • Sidesteg på Krafla Vest 30/11-8 A, er et prospekt i midtre jura (Brent-gruppen)
  • Krafla ligger 16 kilometer fra Katla-funnet som ble påvist i 2009. Her har Statoil nylig levert inn plan for utbygging og drift (PUD)