Granskingsrapport oversendt Petroleumstilsynet

mai 13, 2011, 10:57 CEST

Det var i forbindelse med en vanlig løfteoperasjon fra lastedekk til et forsyningsskip at en dekksoperatør ble truffet av en container i skulderen.

Bilde

Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen
(Foto: Øyvind Hagen)

Dekksoperatøren ble sendt til sykehus der det ble konstatert brudd i kravebeinet. Årsaken til hendelsen var at containeren som ble løftet fikk en pendelbevegelse og slo inn i en annen container som deretter traff dekksoperatøren.

– Dette er en meget alvorlig hendelse som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha resultert i større personskader, og i verste fall et dødsfall. Det er alltid ledelsens ansvar å ivareta sikkerheten om bord på våre installasjoner, sier Jannicke Nilsson, områdedirektør for Drift Nordsjøen Vest.

– Denne hendelsen var et resultat av uheldige omstendigheter, noe vi tar lærdom av. Vi er glad for at personen nå er tilbake i arbeid uten varig mén, sier hun.

Bilde

Jannicke Nilsson, områdedirektør for Drift Nordsjøen Vest

Hendelsen viser betydningen av å gjennomgå arbeidsrutinene på forhånd, selv om dette var et ordinært rutineløft med erfarne operatører.

Statoil kommer likevel til å se nærmere på rutinene om bord, spesielt med tanke på bruk av to dekksoperatører i områder med trangt lastedekk.

Petroleumstilsynet har også gransket hendelsen.

– Vi har lest rapporten og ser at den i stor grad er sammenfallende med vår rapport. Petroleumstilsynet har avdekket fire forhold som de ønsker svar på – forhold som i stor grad er besvart i vår egen rapport. Vi kommer til å gi en grundig besvarelse til Petroleumstilsynet, sier Nilsson.

Politiet i Rogaland har vurdert etterforskning av hendelsen, men avsluttet dette etter å ha gjennomført tekniske undersøkelser og intervjuer om bord.

Downloads