Skip to content

Prestasjonsindikatorer for oljesand publisert

mai 13, 2011, 12:14 CEST
Bilde

Demonstrasjonsprosjektet Leismer. (Foto: Øyvind Hagen)

Rapporten oppgir prestasjonsindikatorer for Leismer demonstrasjonsprosjekt (LDP) og Kai Kos Dehseh-området i det nordlige Alberta. Indikatorene måler CO2-intensitet, utslipp til luft og bruk av land og vann.

Som forventet er mengden damp i forhold til olje (steam-to-oil ratio, SOR) på Leismer høy i oppstartsfasen, noe som også gjelder intensiteten for CO2 per fat bitumen. Det forventes at disse utslippene reduseres betydelig etter hvert som produksjonen økes i løpet av de neste 24 månedene.
 
Rapporten dekker også Statoils tiltak for å forbedre miljøresultatene etter hvert som lisensene bygges ut.

Bilde

Lars Christian Bacher,  landsjef for Statoils virksomhet i Canada.

Dette omfatter selskapets ambisjon om å redusere CO2-intensiteten med 40 prosent innen 2025. Omfattende aktiviteter for en bærekraftig utvikling er også inkludert. 

For Lars Christian Bacher, landsjef for Statoils virksomhet i Canada, er rapporten et bevis på at selskapet holder sitt løfte.

– I fjor vår gikk Statoil ut med et mål om å redusere CO2-intensiteten basert på implementeringen av en  teknologiplan.

– Samtidig forpliktet selskapet seg til offentlig rapportering om framdrift og resultater, ikke bare for CO2-intensiteten, men for en rekke nøkkeltall for miljø, teknologi og samfunn. Vår ambisjon er å ligge i forkant på utvikling og bruk av teknologi for å øke utvinningen og redusere energiforbruket og miljøutslippene våre, sier han.

Rapporten er revidert av en uavhengig tredjepart, og Statoil vil bruke denne standarden for rapportering fra oljesandaktivitetene etter hvert som virksomheten utvides. Rapportering av viktige nøkkeltall for oljesandvirksomheten er i samsvar med Statoils kjerneverdi om å være åpen.

Downloads