Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mai 18, 2011, 13:51 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.157.031 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12