Generalforsamlingen vedtar utbytte på 6,25 kroner per aksje 

mai 19, 2011, 23:02 CEST
Årsregnskap og årsberetning for 2010 for Statoil ASA og for konsernet ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 6,25 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2011. Forventet utbetalingsdag er 1. juni 2011.

Statoilaksjen vil noteres på Oslo Børs og amerikanske depotaksjer (ADS) på New York Stock Exchange eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2011. Forventet utbetalingsdag for utbytte i USD til amerikanske depotbevis (American Depositary Receipts, ADR) er 13. juni 2011.

Ingrid Rasmussen, som er ekspedisjonssjef for økonomi- og administrasjonsavdelingen i Olje- og energidepartementet, ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for perioden fram til generalforsamlingen i 2012, med virkning fra 19. mai 2011.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Godtgjørelsen til selskapets revisor, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen ble også godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve Statoilaksjer i markedet for videreføring av aksjesparingsprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til erverv av Statoilaksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Styrets forslag til endringer i vedtektene ble godkjent.

En aksjeeier fremmet forslag om at Statoil skal trekke seg ut fra oljesandvirksomheten i Canada. Forslaget ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.

For mer informasjon:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, assisterende direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Presse

Jannik Lindbæk jr., assisterende direktør, media relations,
Tlf: +47 97 75 56 22