Kåret vinnere av Statoils realfagspris

mai 23, 2011, 15:35 CEST
Bilde

Glade prisvinnere var (fra v.) Kristian Lans Syvertsen, Ottar Sandvik Aas og Einar Johan Ruud fra Mandal videregående skole og Christopher Storm Larsen fra Kristiansand katedralskole Gimle. (Foto: Helge Hansen)

– Verden trenger ungdommens evner til å løse store utfordringer, ikke minst innen energi. Energi er fundamentalt viktig hver dag for alle mennesker i hele verden, sier Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen Vest og Statoils plassjef i Bergen.

Bilde

Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen Vest og Statoils plassjef i Bergen

– Vi trenger teknologi som bidrar til renere energi og som reduserer global oppvarming. Hvis du er ung i dag og vil bety en forskjell for verden, er realfag noe av det viktigste du kan ruste deg med, sier hun.

Finale i Bergen

23. mai ble Statoils realfagspris delt ut i Bergen, hvor 18 elever fra åtte videregående skoler i hele landet var samlet for den store finalen.

Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og fire regionale vitensentre i Norge: VilVite i Bergen, Norsk Teknisk Museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

– Målsetningene for Statoils realfagspris er sammenfallende med VilVites. Som prosjektleder for konkurransen ønsker vi å bidra til å oppfylle målene om økt rekruttering til real- og teknologifag, sier Svein Anders Dahl, leder for vitensenteret VilVite og Foreningen norske vitensentre.

Løs framtidens energiproblemer

Dette er en konkurranse hvor elevene, enten alene eller sammen i grupper på opptil tre, skal løse oppgaver i kjemi og fysikk. I år er det framtidens energiløsninger som er tema, med spesielt fokus på bioenergi og hydrogen som drivstoff.

Målet er å stimulere ungdommers interesse for realfag, og konkurransen er en del av Statoils Morgendagens Helter-satsing. 

De 18 elevene i finalen kjemper om mer enn bare heder og ære. De to beste besvarelsene premieres med et stipend på 15.000 kroner og en helikoptertur til en av Statoils installasjoner i Nordsjøen.

I år var det Kristian Lans Syvertsen, Ottar Sandvik Aas og Einar Johan Ruud fra Mandal videregående skole og Christopher Storm Larsen fra Kristiansand katedralskole Gimle som ble kåret til vinnere av Statoils realfagspris.

– Nå gleder vi oss mest til plattformturen og setter den høyere enn pengepremien, hevder de tre vinnerne fra Mandal. De ser alle gode muligheter for interessante framtidsoppgaver som ingeniører, og energisektoren kan være et aktuelt valg.

Christopher Storm Larsen syntes oppgavene inspirerte til full innsats:

– Rett nok begynte jeg sent på besvarelsen, og noe skippertak ble det på slutten. Men når jeg først skriver om noe som engasjerer, kan jeg raskt fylle flere sider, sier Christopher, som hadde blinket ut medisin som framtidig yrke. Nå er han åpen for å vurdere også andre muligheter.

Sterke besvarelser

Det var ingen enkel oppgave for juryen å plukke ut de to førsteplassene. I sin begrunnelse for de tre fra Mandal peker juryen på en balansert framstilling og gode drøftinger av oppgavene.

"Den er meget grundig og har mange interessante innfallsvinkler. Ambisøst design og layout og er fint illustrert".

Om Christopher Storm Larsens besvarelse sier juryen at kandidaten har fin balanse mellom tillært kunnskap og egne meninger.

"Besvarelsen viser at han har et stort engasjement ved å gå grundig inn i stoffet, hvor han gir presise svar med gode refleksjoner. Kandidaten ordlegger seg på en interessant måte, noe som pirrer leselysten og man får lyst til å lese mer", fastslår juryen.

Tidligere i vår ble det kåret regionale vinnere fra Nord-, Midt-, Øst- og Vest-Norge, og disse møttes nå til en siste dyst i Bergen. Nedenfor finner du alle elevene som kom helt til finalen.

Her er finalistene i 2011:

Vera F. Wilhelmsen og Sofia Lindqvist.
Skole: Trondheim katedralskole.

Helga Sirum Skavhaug, Mari Alida Solberg og Elin Moe Omland.
Skole: Levanger videregående skole.

Henrikke Rokkan Iversen, Ines Draskovic og Dan-Robin Stemland.
Skole: Aust-Lofoten videregående, Svolvær.

Christopher Storm Larsen.
Skole: Kristiansand Katedralskole, Vest-Agder.

Oda Habberstad Dregelid og Anine Semmen.
Skole: Frogn videregående skole, Akershus.

Sveinung Nersten og Kristian Sandaker.
Skole: Nadderud videregående skole, Akershus.

Kristian Lans Syvertsen, Ottar Sandvik Aas og Einar J. Ruud.
Skole: Mandal videregående skole.

Kristin Haugland og Bård Haga Bringeland.
Skole: Danielsen videregående skole.

Om Statoils realfagspris

Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og fire regionale vitensentre i Norge; VilVite i Bergen, Norsk Teknisk Museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø. Konkurransen er landsdekkende - og innen realfag, for elever i videregående skole, allmennfaglig studieretning.

Kunnskap om realfag og teknologi gjør det mulig å få spennende yrker innen teknologi og realfag. Tanken bak Statoils realfagpris er å motivere unge til å styrke kunnskapen sin og få lyst til å satse på utdanning i denne retningen.  Statoils realfagspris er en del av Morgendagens helter innen utdanning og realfag (STEM).

Besvarelsene vurderes av en fagjury, og elevene konkurrer om to premier – et stipend på 15 000 kroner og en invitasjon til å besøke en plattform i Nordsjøen.

Kontaktpersoner:
Christine Wigand
Informasjonssjef
E-post: cwig@statoil.com
Tlf: 952 65 910

Anne Tove Koldal
Markedssjef VilVite i Bergen
E-post: atk@vilvite.no
Tlf: 55 59 45 45
Mob: 90 74 81 05

 

Downloads