Statoil øker tilstedeværelsen i Indonesia

mai 24, 2011, 09:00 CEST

Statoil erverver 40 prosents eierandel i en produksjonsdelingsavtale (PSC) for Nord-Makassarstredet og en tilsvarende andel i ytterligere to produksjonsdelingsavtaler på indonesisk sokkel (West Papua IV og Halmahera-Kofiau).

Niko Resources Ltd. blir operatør for de tre produksjonsdelingsavtalene. Gir letingen gode resultater, har Statoil opsjon på å bli operatør for utbyggings- og driftsfasene.

Bilde

Pål Haremo, direktør for Leting

– Dette er en mulighet til å komme tidlig inn i letefasen, og som tilfører et betydelig nytt areal til leteporteføljen vår, sier Pål Haremo, direktør for Leting.

– Vi støtter opp under Statoils letestrategi ved å tilføye flere lisenser til vår eksisterende portefølje i Indonesia, og styrke Statoils lisensposisjon generelt, sier han.

Den inngåtte avtalen inkluderer én forpliktet letebrønn i Nord-Makassarstredet.

Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2011 og forutsetter myndighetsgodkjennelse i Indonesia.

Statoil er allerede operatør for Karama PSC-lisensen på indonesisk sokkel og partner i nabolisensen Kuma PSC i Makassarstredet.

Det er planlagt leteboring i begge disse lisensene i 2011.