Skip to Content
no

Statoil og Petrobras undertegner intensjonsavtale

mai 25, 2011, 16:40 CEST
Bilde

Konsernsjef Helge Lund signerte avtalen med Petrobras' direktør for leting og produksjon, Guilherme Estrella. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Avtalen omfatter to hovedtiltak som går ut på en eventuell felles ervervelse av nytt leteareal i områder som er av felles interesse.

Dette vil bli ervervet gjennom en felles deltakelse i offentlige budrunder. Det andre tiltaket vil innebære en felles undersøkelsesstudie for å vurdere eventuelle driftssynergier.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund på Peregrino-plattformen. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Statoil har hatt en teknologiavtale med Petrobras i mange år. Det er gjort mye godt arbeid i begge selskaper gjennom informasjonsdeling og en felles forpliktelse i teknologiprosjekter vi har samarbeidet om. Jeg ser fram til å videreutvikle dette samarbeidet på bakgrunn av intensjonsavtalen vi undertegnet i dag, sier konsernsjef Helge Lund.

Statoil i Brasil

Peregrino-feltet ligger 85 kilometer utenfor kysten av Brasil i Campos-bassenget på rundt 100 meters vanndyp i lisensene BMC-7 og BMC-47.

Den første utbyggingsfasen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et stort skip for produksjon, lagring og lossing. Det skal bores i alt 37 brønner med bruk av avansert horisontal brønnteknologi for å oppnå høyest mulig utvinning.

Feltet inneholder mellom 300 og 600 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med et betydelig potensial for å finne mer. Det bores nå en letebrønn i Peregrino Sør-området for å utforske dette potensialet. Når denne brønnen er fullført, vil det bli boret en brønn til i området.

Produksjonen på Peregrino startet i april i år.