Skip to content

Visund sør i rute

mai 27, 2011, 09:51 CEST
Visund

Havbunnsrammen for Visund Sør ved kai på Grenland Groups verft i Tønsberg.
(Foto: David Burke)

- I januar leverte vi plan for utbygging og drift for Visund Sør. Nå fire måneder senere har vi bygget den første brønnrammen til vår første hurtigutbygging. Vi har kommet langt i å halvere tiden fra funn til produksjon, sier Kjetel Digre, Statoils direktør for prosjektgjennomføring i Teknologi, prosjekter og boring.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for prosjektgjennomføring i Teknologi, prosjekter og boring.

Havbunnsrammen for Visund Sør ble plassert på lekter på Grenland Groups verft i Tønsberg i forrige uke. Bunnrammen skal installeres på Visund Sør-feltet mellom plattformene Gullfaks C og Visund i løpet av juni. Antatt produksjonsstart for Visund Sør er 2012.

Havbunnsrammen på Visund Sør er den første som har blitt bygget på en standardkatalog for undervannsutstyr. Denne danner grunnlaget for videreutvikling og bruk av standardkatalog som benyttes i porteføljen med hurtigutbygginger (fast-track).

- Vi har samarbeidet tett med leverandørindustrien i utvikling av standardutstyr til denne delen av vår feltutviklingsportefølje. Dette gjør at vi kan komme raskere i gang med bygging av utstyret og bidrar til at vi kan bygge ut mindre funn mer effektivt, sier Halfdan Knudsen, Statoils direktør for hurtigutbyggingsporteføljen på norsk sokkel.

Bilde

Halfdan Knudsen, direktør for porteføljen av hurtigutbygginger på norsk sokkel

Visund Sør-strukturen har blitt bygget på under ett år, etter at kontrakt med FMC ble signert for undervannsutstyret. Subsea 7 skal gjennomføre installasjon av utstyret på havbunnen.

Visund Sør skal installeres på feltet i samme installasjonskampanje som Marulk-utbyggingen, som Statoil bygger på vegne av operatøren Eni. Det medfører økt effektivitet og kostnadsbesparelser i begge prosjektene.

Statoils høye standarder innen helse miljø og sikkerhet er fullt integrert i alle ledd i utviklingen av hurtigutbyggingsprosjektene.

- At HMS er ivaretatt i alle ledd i hurtigutbyggingene er grunnleggende for at vi skal lykkes med denne typen raske utbygginger. Jeg tror arbeidet med å standardisere og industrialisere feltutbyggingene gjennom hurtigutbygginger fører med seg en forutsigbarhet som også vil bidra positivt innen sikkerhet, sier Digre.