Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

juni 3, 2011, 09:00 CEST
Dato for tildeling Tildelte aksjer* Ny beholdning*
02. juni 101,01258 3737,292767

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12