Statoil inngår ny gassavtale i Storbritannia

juni 7, 2011, 11:04 CEST

Selskapene har undertegnet en prinsippavtale om et årlig volum på 0,5 milliarder kubikkmeter naturgass til SSEs gasskraftverk ved Peterhead i  Aberdeenshire i Skottland. Leveransene skal starte i fjerde kvartal 2012.

Rune Bjørnson

Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil

– Vi er veldig tilfreds med dagens kunngjøring, som bekrefter hvor konkurransedyktig vår gassportefølje er, sier Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil.

– Dette illustrerer vår satsing på det britiske markedet, tilføyer han.

Statoil har vært en aktør i det britiske markedet siden 1977 og er den største leverandøren av naturgass fra norsk sokkel til Storbritannia.
 
– På en dag som denne ønsker vi å understreke at naturgass bør spille en viktig rolle i britisk kraftproduksjon på lang sikt, ettersom gass er kostnadsmessig konkurransedyktig, finnes i store mengder, og har relativt lave CO2-utslipp, sier Bjørnson.

Langsiktig forretningsforbindelse

Peterhead-anlegget forbruker 1.500 millioner kubikkmeter gass i et normalt år. Anlegget produserer nok elektrisitet til å dekke behovene til to millioner husstander.

Statoil og SSE har allerede et fellesprosjekt knyttet til gasslagringsanlegget Aldborough i Øst-Yorkshire. Begge parter ser fram mot å utvide forretningsforbindelsene.

Statoil har i dag  en markedsandel på omkring 16-18 prosent i det britiske gassmarkedet. Gassen leveres gjennom en velutviklet infrastruktur som består av rørledningene Langeled, Vesterled og FLAGS via Tampen Link.