Valg av ansatterepresentanter til Statoils styre  

juni 10, 2011, 13:57 CEST

Lill-Heidi Bakkerud (representerer IE), Morten Svaan (representerer Tekna), og Einar Arne Iversen (representerer NITO) er gjenvalgt som styremedlemmer i Statoil ASA.

Valgene gjelder for en periode på to år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12