"Gå til hovedinnhold"

Utbygging på Visund Sør godkjent

juni 10, 2011, 14:50 CEST
Bilde

Visund Sør ligger mellom feltene Gullfaks (t.v.) og Visund.

Visund Sør ligger 10 kilometer fra både Gullfaks C- og Visund A-plattformene i Nordsjøen og blir utbygd med et undervannsanlegg. Dette vil bestå av ramme med plass til fire brønner, der det vil bli boret tre brønner som blir knyttet til Gullfaks C for prosessering.

– Med godkjenningen fra departementet er det første prosjektet i en serie av hurtigutbygginger (fast-track) i god gjenge, bare fire måneder etter at PUD ble levert i januar. Tilsvarende er man kommet et skritt videre i målsettingen om å kunne halvere tiden fra funn til produksjon, sier Ivar Aasheim, direktør for Feltutvikling på norsk sokkel.

I løpet av juni vil alt være klart for å installere havbunnsrammen, slik at prosjektet kan starte boring i august.

Rammen er den første som er bygget på grunnlag av en standardkatalog for undervannsutstyr, som er utarbeidet i samarbeid med leverandørindustrien. Katalogen skal benyttes ved kommende hurtigutbygginger.

Visund Sør vil bli installert på feltet i tilknytning til Marulk-utbyggingen, som Statoil bygger for operatøren Eni.

Fakta om Visund Sør:
  • Lokasjon: I Nordsjøen mellom feltene Visund og Gullfaks
  • Reservoar: To strukturer, Pan og Pandora, med ca. 340 bar reservoartrykk
  • Volumer: 67 millioner fat oljeekvivalenter (1/3 olje og 2/3 gass)
  • Antatt levetid: Mer enn 15 år
  • Partnere: Statoil (53,2 prosent) (operatør), Total (7,7), Petoro (30,0) og ConocoPhillips (9,1)

 

Downloads