Skip to Content
no

Markerer ti år på børs

juni 15, 2011, 12:17 CEST
Bilde

Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans, svingte bjellen og markerte Statoils første ti år på børs. For øvrig ser vi f.v. konserndirektør Eldar Sætre, styreleder Svein Rennemo, direktør investor relations Hilde Merete Nafstad, konserndirektør Øystein Michelsen, adm. direktør Bente A. Landsnes ved Oslo Børs, konsernsjef Helge Lund og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum. (Alle foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoils utvikling i tiåret, selskapets verdiskaping og perspektivene fremover var blant temaene som ble belyst på frokostarrangementet på Oslo Børs i anledning jubileet.

- Statoil har gått fra å være i hovedsak en norsk aktør til å bli et globalt selskap godt posisjonert i de mest attraktive områdene i verden. Vi har utviklet en spissere profil og framstår i dag som et teknologifokusert oppstrømsselskap. Det er her vi mener vi er best, sa konsernsjef Helge Lund i et tilbakeblikk på tiåret.

Siden børsnoteringen i 2001 har selskapet gjennomgått store endringer, men vi har hatt det samme fundamentet gjennom hele perioden, understreket Lund.

- Sikre og effektive operasjoner er den viktigste forutsetningen for vår virksomhet. Fortsatt er kompetanse, teknologi og innovasjon blant våre viktigste konkurransefortrinn. Og kombinasjonen av satsing både i Norge og internasjonalt ligger til grunn for vår langsiktige verdiskapning, sa Lund.

Gjennom fusjonen med Hydro olje- og gass styrket selskapet grunnlaget for videre utvikling av norsk sokkel og den internasjonale konkurransekraften. I tillegg har selskapet gjennom de siste ti årene foretatt andre transaksjoner og strukturelle grep som har styrket virksomheten, slik som børsnoteringen av bensinstasjonsvirksomheten.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund tok et tilbakeblikk på den rivende utviklingen i selskapet siden børsnoteringen i juni 2001.

Lund trakk fram at Statoil har levert sterk og konkurransedyktig avkastning til aksjonærene i tiårsperioden sammenlignet med internasjonale konkurrenter.

Stort potensial på norsk sokkel

Selskapet har en ledende posisjon på norsk sokkel, og peker ved tiårsmerkeringen på nye og forlengede perspektiver for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

- Norsk sokkel er ikke bare et modent område, det er også nye spennende, uutforskede områder med stort potensial. Vi gjorde nylig et av de viktigste funnene på ti år på Skrugard i Barentshavet. Vi ser dette som et gjennombrudd for vår letemodell, framholdt Lund.

Statoil har en portefølje med eksisterende og fremtidige prosjekter på norsk sokkel som er internasjonalt konkurransedyktige med break even priser på 40 – 50 USD per fat. Selskapet gjør fortsatt funn og vil fortsatt prioritere leting både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

I Barentshavet gir Skrugardfunnet håp om en ny norsk petroleumsprovins. Statoil har nylig fått tilgang til nye attraktive arealer i området og ser frem til å få mer kunnskap om områder som kan gjøres tilgjengelig etter signeringen av delelinjeavtalen med Russland 7. juni i år.

Internasjonal posisjonering

På få år har Statoil gått fra å produsere under 100.000 fat til mer enn 500.000 fat per dag internasjonalt.

Bilde

Olje- og energiminister Ola Borten Moe deltok under markeringen av Statoils jubileum på Oslo Børs.

Statoil har det siste halvåret kunne annonsere sikker oppstart av produksjonen både på Peregrino utenfor Brasil og av demonstrasjonsprosjektet Leismer i canadisk oljesand. Når Peregrino når platåproduksjon neste år er Statoil nest største operatør i Brasil etter Petrobras. At det finnes et betydelig oppsidepotensial i Peregrino er bekreftet gjennom positive funn i Peregrino Sør.

Statoil har tatt en ledende posisjon for leting og fremtidig økt produksjon i Mexicogolfen og er en av de største lisenshaverne i området. I tillegg har selskapet sikret seg attraktive letearealer i områder som Brasil, Indonesia, østkysten av Afrika, Færøyene, Grønland, Alaska, Canada og i det Kaspiske hav.

I Angola pågår forhandlinger om de endelige kontraktsbetingelsene etter at Statoil ble utpekt som operatør for to blokker og deltagelse i 3 blokker i pre-salt områdene i Angola. Dette er et uutforsket område med stort potensial og hvor vi ser geologiske likheter til pre-salt områdene i Brasil

Pazflor i Angola starter produksjon i løpet av andre halvår i 2011 og produksjonen innenfor ukonvensjonell gass i Nord-Amerika økes gradvis. Statoil forbereder seg på å kunne bli operatør i Eagle Ford-området i løpet av et par år.

En lang rekke prosjekter modnes nå fram mot investeringsbeslutninger og er en del av grunnlaget for veksten videre.

Noen økonomiske størrelser: 

* Samlet olje- og gassproduksjon fra Statoil-opererte felt de siste 10 årene er over 10 milliarder fat oljeekvivalenter
* Samlet olje- og gassproduksjon fra Statoil-opererte felt de siste 10 årene er over 10 milliarder fat oljeekvivalenter
* Driftsresultatet før skatt fra Statoil-opererte felt beløper seg til over 3 000 milliarder kroner gjennom de siste 10 årene. Felt der Statoil er partner har generert ytterligere 1 500 milliarder kroner i driftsresultat før skatt
* Påløpt skatt i Statoil-opererte felt er på mer enn 1 500 milliarder kroner siden 2001 
* Det er investert til sammen mer enn 750 milliarder kroner på norsk sokkel de siste 10 årene, om lag halvparten av dette i Statoil-opererte felt. I tillegg kommer alle investeringene i leting