Meldepliktig handel  

juni 16, 2011, 09:25 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 133,32 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.674.031 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12