Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juni 17, 2011, 12:15 CEST
Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil(OSE:STL, NYSE:STO) 15. juni 2011 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 17. juni 2011 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.404.627 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12