Modifikasjoner av Åsgard

juni 20, 2011, 11:06 CEST

 

Bilde

Åsgard B.

(Foto: Øyvind Hagen)

Åsgard-lisensen har valgt gasskompressorer installert på havbunnen som konsept, såkalt undervannskompresjon. Målet med disse modifikasjonene er å tilføre elektrisitet til Åsgard-undervannskompressorenhetene, som vil bli installert i 2013.

Åsgard vil bli den første installasjonen på verdensbasis som får en slik prosessering på havbunnen med gasskompresjon. Dette vil bety et teknologisk sprang innen feltutvikling i dypt og krevende farvann og innebærer interessante muligheter for industrien.

- Arbeidet med disse modifikasjonene er viktig for utviklingen av gasskompresjon for undervannsinstallasjoner. Aker Solutions har tidligere blitt tildelt kontrakten for utvikling av fullskala undervannskompresjonsanlegg. Vi ser frem til å jobbe sammen med dem om flere aspekter av Åsgard-utviklingen, sier direktør for prosjektanskaffelser i Statoil, Vidar Martin Birkeland.

Oppdraget omfatter bygging og installering av en 800 tonn ny modul og integrasjonsarbeid på Åsgard A- og B-plattformene i Norskehavet. Planlagt leveranse er satt til 4. kvartal 2014. Anslåttt kontraktsverdi er omkring 650 millioner norske kroner.

- Dette er et viktig tiltak for å øke levetiden for Åsgard A-plattformen, noe som igjen vil øke utvinningen fra et eksisterende felt. Undervannskompresjon er en teknologisk tilnærming som kan øke utvinningsgraden og levetiden for flere gassfelt, sier produksjonsdirektør for Åsgard, Astrid Jørgenvåg, i Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Kontraktene for rørledninger, marine operasjoner og andre større anskaffelser i forbindelse med utbyggingen av Åsgard vil bli tildelt i løpet av dette året.