Lavtrykksproduksjon på Njord

juni 22, 2011, 12:06 CEST

 

Bilde

Njord A-plattformen. (Foto: Øyvind Nesvåg)

Reservoartrykket på Njord er fallende, og feltet er kommet i haleproduksjon. Ved å senke trykket på første og andre trinns separator vil man kunne øke produksjonen fra de enkelte brønnene og holde liv i hver enkelt brønn lengre.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

- På grunn av et komplisert reservoar på Njord er utvinningsgraden av påviste ressurser per i dag på ca 23 prosent. Målet er å øke utvinningsgraden til 30 prosent. Denne type tiltak er viktig for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel, framholder Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Det er høy aktivitet i området rundt Njord.

Njord Nordvestflanken-prosjektet er under gjennomføring. Denne utbyggingen, seks kilometer nordvest for Njord-plattformen, består av to nye langtrekkende brønner som bores direkte fra Njord og kobles til plattformen.

Flere brønner vil bli boret de kommende årene. I tillegg skal Hyme hurtigutbygging (fast-track) prosesseres via Njord.

- Sammen med lavtrykksproduksjonsprosjektet vil disse tiltakene forlenge levetiden for Njord fram til 2020, forteller Arve Rennemo, produksjonsdirektør for Njord.

Prosjektet for lavtrykksproduksjon på Njord alene øker volumene med ca 18,5 millioner fat oljeekvivalenter og forlenger levetiden med to til tre år.

Investeringene i lavtrykksproduksjon beløper seg til om lag 500 millioner kroner.

Modifikasjonskontrakt for Njord lavtrykksproduksjon og Hyme topside er tildelt selskapet Reinertsen.

Kontrakt på anskaffelse og installasjon av kompressor til Njord lavtrykksproduksjon ble tildelt i mars i år til GE Oil&Gas.

Prosjektgjennomføringen skjer høsten 2012, og oppstart av lavtrykkproduksjon på Njord er berammet til fjerde kvartal 2012.