Gudrun-prosjektet i rute

juni 23, 2011, 15:18 CEST

 

Bilde

Understellet til Gudrun-plattformen ble døpt ved Kværner Verdal 22. juni. (Foto: Anette Westgård)


Champagneflasken knuser og spruter ”hellig” vann fra Olskjelda over knallgult stål. Understellet til Gudrun-plattformen er døpt, i tråd med tradisjonen til verftet i Verdal.  Gudfaren er han som foreslo navnet Idunn: Jørgen Suul, ansatt ved Kværner Verdal.

- Dåpen i dag er en viktig milepæl på veien mot produksjonsstart i 2014, sier Anders Opedal, direktør for Prosjekter i Statoil.
 
Gudrun ble funnet i 1974, først førti år seinere blir funnet til felt.

- Vi har brukt lang tid på å forstå reservoaret på Gudrun, det er komplekst og krevende, sier Jan Einar Malmin, Statoils direktør for Gudrun.

Gudrun har høyt trykk og høy temperatur, og reservoaret skjuler fortsatt hemmeligheter. Faktisk betyr navnet Gudrun ”skjult kunnskap”.  I plan for utbygging og drift anslår Statoil at utvinnbare reserver er på 132 millioner fat oljeekvivalenter. Et tall som på ingen måte er hogd i stein, og som det må arbeides systematisk mot for å oppnå.

– Spennet mellom laveste og høyeste anslag er uvanlig stort i Gudrun-tilfellet, sier Malmin.

Ny teknologi, ny kunnskap om området og gjenbruk av eksisterende infrastruktur gjør at feltet nå endelig bygges ut av Statoil og partner GDF Suez.

- Dette er en viktig milepæl i prosjektet for å kunne nå målsettingen om produksjonsoppstart tidlig i 2014. Gudrun er et veldig viktig prosjekt for oss, og det understreker vår tilstedeværelse og langsiktig satsing og investering på norsk sokkel, sier Carl Otto Houge, leder for ikke-opererte lisenser i GDF Suez.

For å maksimere verdien av Gudrun jobbes det med to hovedstrategier. Den ene er å håndtere undergrunnsusikkerheten og sikre den framtidige produksjonen, den andre er å redusere utbyggingskostnadene

- Kostnadseffektive og sikre utbygginger er et mål for hele vår portefølje, sier Opedal. Vi har sterkt fokus på kostnader og tid, da er god planlegging og eierskap til planene helt vesentlig.

Og Gudrun er i rute også på tid:
- Vi hadde planlagt å døpe understellet i slutten av juni. Nå er det døpt og skal snart seiles ut til feltet, sier Opedal.Bilde

Terje Masdal, Statoils prosjektleder for Gudrun-anlegget, berømmet verftet for å ha levert understellet i tide, til tross for forsinkede materialleveranser underveis. (Foto: Eva Sleire)
 Gudrun-feltet

  • Gudrun ligger nord for Sleipner-feltene i Nordsjøen og ble funnet i 1974.
  • Produksjonen på feltet skal etter planen starte 1. kvartal 2014.
  • Feltet bygges ut med en plattform stående på havbunnen, med tradisjonelt stålunderstell (jacket) på 7 400 tonn. Dette bygges på Kværner Verdal i Norge. Dekket på ca 11 000 tonn, med boligkvarter og prosessanlegg, bygges av Aibel i Thailand og i Haugesund, Norge.
  • Plattformen får anlegg for separasjon av olje, gass og vann før hydrokarbonene sendes i separate rør til Sleipner.
  • Partnere: Statoil 75 prosent (operatør), GDF Suez 25 prosent.