Skanska fikk kontrakt på nytt bygg i Bergen

juni 24, 2011, 11:48 CEST
Bilde

Sandsliveien i 2014.


Arbeidet med kontorbygget og tilstøtende infrastruktur vil starte i begynnelsen av august. Bygget skal stå ferdig i løpet av første halvår 2014.

Bilde

Jannicke Nilsson, Statoils plassjef i Bergen. (Foto: Helge Hansen)

- Vårt mål er å etablere en felles arbeidsplass hvor vi sikrer optimal kunnskapsdeling og samhandling, slik at kjernevirksomheten er godt rustet for utvikling av Statoil i regionen. Det nye bygget tar inn i seg alle aspekter i våre aktiviteter, og vi gleder oss skikkelig til det står ferdig, sier Jannicke Nilsson, Statoils plassjef i Bergen.

Fra Bergen opereres rundt 60 prosent av Statoils virksomhet på norsk sokkel, samtidig som det foregår en betydelig forskningsvirksomhet.

Et nytt Sandsli

Når prosjektet er ferdig i 2014, vil Sandsliveien framstå ganske annerledes enn i dag. I tillegg til kontorbygget, vil det bygges et nytt felles resepsjonsområde og kantine, ny garasje, nye treningsfasiliteter og et nytt utendørs oppholdsområde. Totalt vil det bygges 55 000 kvadratmeter nytt areal i løpet av de neste tre årene.

- Dette er en viktig milepæl for Statoil, og vi ser fram til å jobbe sammen med Skanska på dette prosjektet. For oss vil fokus på HMS og kvalitet i arbeidet være øverst på agendaen, sier prosjekteier i Global Business Services i Statoil, Svein Harald Storli.
 
Bedrer infrastruktur

Bilde

Svein Harald Storli, prosjekteier i Global Business Services i Statoil. (Foto: Hild Bjelland Vik)

Det gjøres også grep med infrastrukturen i området. Blant annet skal det bygges en gangbro mellom Sandslihaugen og Sandsliveien, samt en ny rundkjøring og innkjørsel til Sandsliveien. Disse aktivitetene er blitt tildelt i en separat kontrakt. Også her kom Skanska vinnende ut av anbudsprosessen.

- Vi har stor tro på at de ansatte vil like endringene som vil skje på Sandsli, og vi tar sikte på å holde dem oppdatert gjennom hele prosjektet. Det er også etablert et eget brukerprosjekt som skal sørge for at det nye kontorbygget bygges i henhold til de behov organisasjonen har, understreker Storli.