Offisiell åpning av gasslager i Storbritannia

juni 27, 2011, 17:04 CEST
Bilde

Fra venstre: Kjetil Johnsen, administrerende direktør i Statoil UK, Storbritannias energiminister Charles Hendry og Alistair Phillips-Davies, direktør for kraftproduksjon og -forsyning i SSE.

Storbritannias energiminister Charles Hendry var til stede  i Aldbrough for å markere den offisielle åpningen av anlegget.

Aldbrough-anlegget består av ni underjordiske kaverner. For å danne kavernene er saltavsetninger 2 kilometer under bakken vasket ut ved bruk av sjøvann, og erstattet med gass under trykk.

Gass er allerede lagret i seks av de ni saltkavernene i Aldbrough. Utvasking av de tre gjenværende kavernene er fullført, to av dem er testet og gjøres nå klare for å motta gass. Alle de tre gjenværende kavernene skal være klare for drift innen sommeren 2012.

Når hele anlegget i Aldbrough står ferdig, vil det ha lagerkapasitet til rundt 330 millioner kubikkmeter gass.

Det vil kunne levere inntil 40 millioner kubikkmeter gass per dag til National Transmission System (TNS), tilsvarende det daglige forbruket til åtte millioner hjem, og motta inntil 30 millioner kubikkmeter gass per dag. 

Aldbrough vil stå for om lag 7 prosent av den totale gasslagringskapasiteten i Storbritannia og rundt 25 prosent av de totale gassmengdene som kan bli sendt inn i Storbritannias rørledningsystem fra gasslagre.

Eierandelene i Aldbrough-anlegget er delt mellom SSE og Statoil (UK) Ltd som har henholdsvis to tredjedeler og en tredjedel hver. Selskapenes samlede investeringer i utvikling og bygging av anlegget ventes å ligge på rundt 435 millioner britiske pund.

Selskapene har tillatelse til å utvide Aldbrough-utbyggingen, men konkluderte i løpet av 2010 med at investeringsbeslutningen om utvidelse bør utsettes mens britiske myndigheter utarbeider sin politikk om gassikkerhet.

SSE eier og driver allerede et gasslagringsanlegg med en kapasitet på 325 millioner kubikkmeter gass i Hornsea, som ligger 18 kilometer fra anlegget i Aldbrough.

Storbritannias energiminister Charles Hendry sa:

– Ved siden av vår egen produksjon og import er lagring av gass viktig for å sikre at vi hele tiden har nok strøm.

Dette prosjektet er et fantastisk eksempel på hvordan vi oppnår fordeler i samarbeid med våre naboer. Anlegget og arbeidsstyrken her i Aldbrough vil ha stor betydning for energisikkerheten i Storbritannia.

Alistair Phillips-Davies, direktør for kraftproduksjon og -forsyning i SSE, sa:

– Denne offisielle åpningen bekrefter det bidraget som Aldbrough-utbyggingen allerede tilfører forsyningssikkerheten for gass i Storbritannia og bekrefter at byggingen av ytterligere et av SSEs store prosjekter er i rute for ferdigstillelse i 2012. Ministrene  er naturligvis ivrige etter å sikre at gassforsyningen i Storbritannia kan tåle uvanlige hendelser knyttet til infrastruktur, politikk eller værforhold, og har sett selv fordelene ved et anlegg som dette.

Kjetil Johnsen, administrerende direktør i Statoil (UK) Ltd, sa:

– Utbyggingen av gasslagringsanlegget i Aldbrough illustrerer en del av Statoils satsning i  Storbritannia. Vi er ikke bare den største leverandøren av naturgass til Storbritannia, men vi investerer aktivt for å opprettholde en sikker forsyning og håndtere behovet for fleksibilitet. Storbritannia må være sikre på at de har tilgang til pålitelige og fleksible gassforsyningskilder i flere tiår framover for å kunne møte sine klimaforpliktelser på en effektiv måte. Gasslagringsanlegget i Aldbrough er en viktig brikke i energipuslespillet til Statoil, SSE og Storbritannia.

Downloads