Rekordraskt ja til Hyme

juni 28, 2011, 14:23 CEST

Godkjenningen skjedde samme dag som olje- og energiminister Ola Borten Moe kunne presentere hovedpunktene i Regjeringens petroleumsmelding. Her ble det varslet raskere beslutningsprosesser for de såkalte pud'ene.

Planen for Hyme er den fjerde hurtigutbyggingen som er levert Olje- og energidepartementet i år. De øvrige er Visund Sør, Vigdis nordøst og Katla.

Bilde

Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel

- At Hyme er godkjent på rekordtid viser at hurtigutbygginger nå er akseptert som viktig for økt oljeutvinning fra områder nær etablerte felt på norsk sokkel. Ved å korte ned tiden fra funn til produksjon med bruk av standardløsninger, gjør vi mindre funn lønnsomme, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Hyme-feltet ble funnet i juni 2009 og ligger 19 kilometer nordøst for Njord-feltet på Haltenbanken.

Det skal bygges ut med en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn via en havbunnsramme med fire brønnslisser. Feltet skal kobles til eksisterende infrastruktur på Njord A-plattformen, som har ledig prosesseringskapasitet.

Fakta

  • Beliggenhet: Haltenbanken i Norskehavet, 19 km øst for Njord
  • Utvinnbare volumer: 24 mboe
  • Investeringer: 4,5 mrd NOK løpende
  • Funnet: juni 2009
  • Produksjonsstart: Planlagt til første kvartal 2013
  • Partnere: Statoil (operatør) (35 prosent), Petoro (7,5), GDF SUEZ E&P Norge AS (20), E.ON Ruhrgas Norge AS (17,5), VNG Norge AS (2,5) og Norwegian Energy Company ASA (17,5).