Meldepliktig handel  

juni 30, 2011, 16:28 CEST

Lady Barbara Judge, styremedlem i Statoil ASA har den 30. juni 2011 kjøpt 1235 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 134,40 kroner og vil etter kjøpet eie 1235 aksjer i Statoil ASA.

Kontaktpersoner

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR,
+47 957 83 911 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12