Skip to content

Songa satser på ny riggtype for Statoil

juli 5, 2011, 09:06 CEST

- Vi trapper opp vår industrialisering av norsk sokkel. Vi er svært fornøyd med å kunne annonsere at Songa vil bli med på å realisere vår industrielle tilnærming og ønsker å gi dem anerkjennelse for deres langsiktige tenkning rundt dette samarbeidet. Det vi nå sammen skal oppnå vil forynge riggflåten på norsk sokkel og sikre at vi bruker riktig rigg til riktig formål, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for
anskaffelser i Statoil

Sterk interesse i markedet

- Dette har helt klart vært en anskaffelsesprosess som har skapt stor interesse blant riggentreprenører, kontraktører og investorer. Vi har hatt flere tilbydere i denne prosessen og det har vært hard konkurranse. At vi nå er klare til å sette dette i gang mindre enn to år etter at ideen først ble lansert vil jeg betegne som en suksesshistorie, sier Jon Arnt Jacobsen.

Den spesialdesignede kategori D-riggen skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter og bore brønner ned til 8.500 meter.

Den vil bli en arbeidshest på modne felt, som primært skal bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner. Slik kan Statoil og partnerne få ut mer olje fra feltene.

Nye arbeidshester på Troll

Troll er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon og er også blant de største oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen; i 2010 var oljeproduksjonen på 120.000 fat per døgn.

Troll har mange verdensrekorder og blir altså nå det første feltet som får de nye spesialdesignede riggene i operasjon. Det er på vegne av Troll-lisensen at Statoil tildeler kontrakt for leie av de to kategori D riggene.

Bilde

Hans Jakob Hegge, områdedirektør for drift Nordsjøen Øst i Utvikling og produksjon Norge

- Statoil har sammen med lisenspartnerne i Troll høye ambisjoner for videre utvikling av feltet, og vi er glad for at vi har tatt en beslutning i partnerskapet om å leie inn to spesialbygde rigger, sier Hans Jakob Hegge, områdedirektør for drift Nordsjøen Øst i Utvikling og produksjon Norge.

- Vi får nå et verktøy godt tilrettelagt for å utføre de krevende oppgavene vi har foran oss. Riggkapasiteten på norsk sokkel er begrenset og utvidet kapasitet er viktig for å sikre økt utvinning. Målet er at den nye riggen skal utføre arbeidet 20 % mer effektivt enn de konvensjonelle riggene og vi ser fram til å få disse i drift fra 2014, sier Hegge.

Leverandører fra Norge og Korea

Skrogdesigner, flere topside-leverandører, verft og riggentreprenører har vært med på utviklingen av kategori D riggkonseptet. Songa har gitt verftet DSME i Sør-Korea oppdraget med selve byggingen av riggene. Aker Solutions er valgt som leverandør av boreutrustningen.

Prosjektets konsept- og designfase har tatt ett år, og planlagt gjennomføringsperiode vil til sammen være tre år, inkludert detaljert ingeniørarbeid, bygging og transport til norsk sokkel.

Mobiliseringen fra verftet i Sør-Korea til Nordsjøen er inkludert i kontraktsverdi og vil bli på rundt tre måneder. Riggene vil etter plan bli levert i andre halvdel av 2014.

Videre muligheter

Fast kontraktsperiode er på åtte år per rigg, med opsjon på ytterligere fire ganger tre år, det vil i praksis si tyve års kontrakt per rigg. Dette er en langsiktig tilnærming som sikrer riggkapasitet for Statoils vekstambisjoner, så vel som forutsigbarhet for riggselskapet.

Statoil vurderer å ta inn ytterligere to kategori D-rigger i sin portefølje. Derfor har Statoil sikret seg mulighet for å utøve opsjon på to slike rigger fra Songa Offshore, men fortsetter også sin evaluering av mottatte tilbud fra øvrige tilbydere.

Statoil vil i løpet av siste halvår 2011 vurdere ulike kontraktuelle løsninger for å sikre bygging av ytterligere to kategori D rigger, inkludert da også muligheten for å ta eierposisjon i riggene.