Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

juli 7, 2011, 11:54 CEST

Dato for tildeling

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

17. juni

143,270369

3880,549537

05. juli

102,828907

3983,378441

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12