Sikrer leterigg til norsk sokkel

juli 11, 2011, 09:40 CEST
Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, Statoils letesjef på norsk sokkel

Statoil har inngått en ny avtale med Songa Offshore for bruk på leteprospekter på norsk sokkel.

Den halvt nedsenkbare riggen er på kontrakt for Troll-feltet fram til andre kvartal 2012.

Fra tredje kvartal 2012 skal den settes inn for å bore nye letebrønner. Riggen vil bli vurdert i forhold til flere lisenser.

- Riggtilgang er viktig for å kunne opprettholde leteaktiviteten på norsk sokkel. Vi ser fortsatt et stort potensial på sokkelen, både knyttet til nærfeltsleting og nye, mer umodne områder. Denne riggen er et viktig bidrag til å nå Statoil sine leteambisjoner, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, som er Statoils letesjef på norsk sokkel.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, Statoils direktør for anskaffelser

Dagsrate er 355.000 amerikanske dollar, i tillegg kommer oppgraderingskostnader.

Kontrakten gjelder for en treårig fastperiode. Statoil har også sikret seg to opsjoner på ett år hver, med samme betingelser.

- Kontrakten reflekterer et bærekraftig prisnivå på denne type rigg. Vi har opparbeidet et godt samarbeidsforhold med Songa og er fornøyd med å nå ha sikret oss Songa Trym som leterigg på norsk sokkel de neste årene, sier Statoils direktør for anskaffelser, Jon Arnt Jacobsen.

Songa Trym har vært i bruk på Troll-feltet siden 2005 og sørget for å realisere planlagte boreaktiviteter i området. Den er en konvensjonell leterigg som kan bore på vanndyp ned til 400 meter.