Meldepliktig handel  

juli 18, 2011, 08:15 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 134,22 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.919.427 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12