Gudrun-understellet installert

august 3, 2011, 12:54 CEST
Bilde

Stålunderstellet til Gudrun-plattformen ble løftet på plass av kranfartøyet Saipem 7000.(Foto: Øyvind Nesvåg) (Se video nederst på siden)

– Hele operasjonen har gått etter plan og på en sikker måte. Vi har passert en viktig milepæl for å komme i gang med produksjonen til riktig tid og i henhold til budsjett. Med understellet solid plassert på havbunnen, kan vi starte boreoperasjonene i løpet av fjerde kvartal som planlagt, sier Anders Opedal, direktør for prosjekter i Statoil.

Bilde

Kranfartøy Saipem 7000 under installasjonsarbeidet på Gudrun-feltet. (Foto: Øyvind Nesvåg)

Installasjonen av stålunderstellet startet 24. juli. Arbeidet med å feste Gudrun-understellet til havbunnen ble fullført 2. august.

Da ble den siste av i alt 12 seksti meter lange påler installert. Verdens nest største kranfartøy Saipem 7000 har stått for installasjonsarbeidet på Gudrun-feltet.

Understellet er en tradisjonell stålstruktur (jacket) bygget opp av to hovedrammer, hver på nærmere 2 300 tonn, bundet sammen med seks horisontale rammer og diverse grenrør. Totalt veier understellet ca. 7 000 tonn.

Viktig bidragsyter

– Gudrun er den første av en rekke nye installasjoner i et område av Nordsjøen som er veldig spennende og samtidig modent. Ved å benytte eksisterende infrastruktur for prosessering og transport sikrer vi produksjon fra nye felt. Fra 2014 blir Gudrun en viktig bidragsyter for å opprettholde høy produksjon også framover, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Neste milepæl blir start av forboring av produksjonsbrønnene på Gudrun-feltet, som får en plattform for delvis behandling og transport av olje og gass.

Det er Sleipner A-plattformen som skal ferdigprosessere oljen og gassen fra Gudrun. Gassen vil gå videre fra Sleipner A til Sleipner T for fjerning av CO2. I tillegg vil Sleipner A levere strøm til Gudrun-plattformen, når dekket settes på plass om to år.

Gudrun-feltet hører til Statoils største utbyggingsprosjekter på norsk sokkel og rommer om lag 127 millioner fat oljeekvivalenter.

Fakta om Gudrun

 • Olje- og gassfelt midt i den norske delen av Nordsjøen i lisensområde PL025, om lag 55 kilometer nord for Sleipner-installasjonene
 • Rettighetshavere i PL 025: Statoil, operatør (75 prosent) og GdF Suez (25 prosent)
 • Feltet bygges ut med produksjonsplattform med stålunderstell
 • Prosessanlegg for delvis stabilisering av olje og gass
 • Boligkvarter med 40 lugarer
 • Transport av olje og gass til Sleipner A-plattformen
 • Strømforsyning gjennom kabel fra Sleipner
 • Planen har en samlet investeringsramme på om lag 21 milliarder kroner
 • Olje og gass produseres fra reservoar av jura alder
 • Reservoaret ligger på 4200-4700 meters dyp og er av Jura-alder. Trykket i reservoaret er opp til 820 bar
 • Plattformen har 16 brønnslisser. Det skal bores 7 produksjonsbrønner
 • Øvrige slisser kan benyttes til ytterligere brønner for å øke produksjon fra Gudrun eller brønner fra andre felt
 • Planlagt produksjonsstart i 2014

Downloads