Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

august 3, 2011, 09:31 CEST

Dato for tildeling

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

02.08.2011

103,370824

4086,749265

*American Depositary Receipts (ADR)