Betydelig oljefunn i Nordsjøen 

august 8, 2011, 09:15 CEST

Bilde

Letebrønnen er boret med boreriggen Transocean Leader. (Foto: Harald Pettersen)


Brønnen 16/2-8 som er boret med Transocean Leader har påvist en oljekolonne på cirka 65 meter i sandstein fra Jura-alder. Innsamlede data bekrefter at reservoaret er av meget god kvalitet.

Statoil har tidligere beskrevet brønnen som en ”High impact”-brønn (*), og resultatet bekrefter Statoils tro på letepotensialet på norsk sokkel i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i juni.

Foreløpige volumer er estimert til å være mellom 200 og 400 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) for denne delen av strukturen i PL 265, og Statoil forventer ytterligere oppside i lisensen både nord og sør for funnet.

Aldous Major South ligger rett vest av Lundins Avaldsnes-funn (lisens PL 501) hvor Statoil er partner (40 prosent) og om lag 35 kilometer sør for det Statoilopererte Grane-feltet.

Brønnen 16/2-8 indikerer den samme olje-vann kontakten som i Avaldsnes-funnbrønnen, noe som sannsynliggjør kommunikasjon mellom de to strukturene. Avaldsnes-funnet påviste en oljekolonne på 17 meter. Statoil vil oppdatere sine ressursestimat totalt for området når boringene er avsluttet og dataene er ferdig analysert.

Bilde

Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil

- Aldous Major South er et betydelig oljefunn i et av Statoils kjerneområder. Sammen med Avaldsnes-funnet vil dette kunne gi grunnlag for en ny, selvstendig utbygging i Nordsjøen. Som største ressurseier vil vi ta initiativ til å finne en god områdeløsning som maksimerer verdiskapningen, sier Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Etter ferdigstillelse av denne brønnen, vil Transocean Leader starte boringen av Aldous Major North. Denne brønnen har også et betydelig volum-potensiale.

Partnerskapet planlegger boring av to avgrensningsbrønner i lisensen (PL 265) neste år. Statoil har sikret riggkapasitet til dette.

Resultatet av den pågående Lundin-opererte brønnen, 16/2-7, i Avaldsnes-strukturen vil bidra til å klarlegge potensialet i området ytterligere.

Aldous Major South ligger i lisens 265 hvor Statoil er operatør (40 prosent), med partnerne Petoro (30), Det norske oljeselskap (20) og Lundin (10).


(*) ”High impact”-brønn =  mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter totalt, eller Statoil-andel på mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter . 


Kontaktpersoner:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, + 1 203 570 2524 (mobile)

Presse

Ola Anders Skauby, informasjonssjef, +47 905 98 519 (mobil)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Downloads