Gasskompresjon på havbunnen gir økte volumer fra Åsgard

august 16, 2011, 11:56 CEST
Bilde

Åsgard B. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil)

 

Partnerskapet for Åsgard-lisensene leverte i dag plan for utbygging og drift (PUD) for Åsgard havbunns-gasskompresjon prosjektet som skal opprettholde produksjonsnivået for Mikkel- og Midgard-reservoarene.

Det var Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, som overleverte planen til olje- og energiminister Ola Borten Moe.

- Beslutning om økt utvinning på Åsgard er en av de viktigste vi tar i år for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel. Løsningen er muliggjort gjennom et innovativt partnerskap i Åsgard-lisensen, sier Øystein Michelsen.

Beslutningen representerer et teknologisprang som kan bidra til at utvinningsgrad og levetid for flere gassfelt kan økes i betydelig grad.

Bilde

Utvikling og produksjon Norge konserndirektør Øystein Michelsen presenterte PUD til norske olje-og energiministeren Ola Borten Moe. (Foto: Trond Isaksen/Statoil)

Åsgard havbunns-gasskompresjon er forventet å øke utvinningen fra Mikkel og Midgard med omkring 278 millioner fat oljeekvivalenter. Det gjør prosjektet til en av de viktigste bidragsyterne til nye volumer, og gir fremtidige muligheter for økt utvinning på flere felt.

Teknologisk sprang 
Over tid blir trykket fra Midgard og Mikkel for lavt til å kunne opprettholde stabil strømning og høy produksjonsprofil fram til Åsgard B-plattformen. For å kompensere for dette vil vi installere kompressorer på havbunnen nær brønnhodene for å øke trykket. Brønnstrømmen vil bli sendt i felles rør til Åsgard B-plattformen.

-Dette er et kvantesprang innen havbunnsteknologi og er et viktig steg i realiseringen av vår visjon om en komplett undervannsfabrikk. Teknologien har et betydelig potensial for økt utvinning. sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Bilde

- Subsea kompressorer på Åsgard representerer et stort teknologisk fremskritt, sier Teknologi, prosjekter og boring konserndirektør Margareth Øvrum. (Foto: Trond Isaksen/Statoil)

I tillegg understreker Øvrum at teknologien er viktig for fremtidig feltutvikling i områder med dypt vann og i arktiske strøk.

- Skal vi lykkes med teknologiutvikling er det svært viktig å teste og kvalifisere ny teknologi. Vi har allerede kommet langt, men vet at også den gjenstående delen blir en krevende jobb. Det er alltid utfordringer knyttet til teknologiutvikling, men vi har krysset teknologigrenser tidligere, og vi er trygge på at vi skal klare å gjøre det igjen på Åsgard sammen med våre partnere, sier hun.

Øvrum peker videre på at det er betydelig synergi mellom teknologikvalifiseringen på Åsgard og den som Statoil utfører sammen med operatøren Shell på Ormen Lange-feltet.

Lys fremtid for Åsgard
Åsgard er et avgjørende knutepunkt på Haltenbanken og sentral brikke i Norskehavet.

Havbunns-gasskompresjon fra Mikkel og Midgard sikrer fremtidig produksjon fra Åsgard-feltet, sier Michelsen.

Statoil jobber kontinuerlig med andre tiltak for å øke utvinningen i området som lavere prosesseringstrykk, boring av nye brønner, vedlikehold av brønnene og implementering av innovative løsninger. Åsgard er et viktig knutepunkt i et prospektivt område og etter hvert som det blir ledig prosesseringskapasitet i anleggene kan denne også tilbys til andre.

– Vår visjon er et fortsatt produserende Åsgard i 2050 med en utvinningsgrad i verdenstoppen, sier Michelsen.

Utbyggingen vil også gi økt utnyttelse av kapasiteten i Åsgard Transport, rørledningen som transporterer gass fra installasjonene i Norskehavet til Kårstø i Rogaland.