Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

august 18, 2011, 13:50 CEST
Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil(OSE:STL, NYSE:STO) 15. august 2011 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. august 2011 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.923.252 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12