Tredje funn i Gullfaks-lisensen i år

august 24, 2011, 13:17 CEST
Bilde

– Dette bekrefter nok en gang at feltnær leting er viktig og gir funn med høy lønnsomhet som kan settes raskt i produksjon, sier Tom Dreyer, letesjef for Nordsjøen Nord.

– Vi vurderer området rundt Gullfaks Sør som prospektivt, og funnet bekrefter vår tro på området. Selv om volumene er beskjedne sett i forhold til de store funnene som er gjort på sokkelen tidligere, er funn av denne typen viktige for å maksimere potensialet på norsk sokkel. De bidrar til forlenget levetid på installasjonene, sier Dreyer. 

Bilde

Tom Dreyer, letesjef for Nordsjøen Nord

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brent-gruppen) og å avklare om det er kommunikasjon med de produserende områdene på Gullfaks Sør.

Det ble observert intervaller med gass og olje i øvre del av Brent-gruppen i begge brønnspor, og det ble påvist ca. 120 meter kolonne i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet.

Det ble ikke påvist hydrokarboner i nedre del av Brent-gruppen. Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking for å fastslå hydrokarbonsystem og kontakter.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 3 og 9,5 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, som er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks området.

De to andre funnene i Gullfaks-lisensen i år er Rutil og Opal.

Fakta

  • Undersøkelsesbrønnen 34/10-52 A ble boret til et vertikalt dyp av 3440 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drake-formasjonen i midtre jura.
  • Sidesteget 34/10-52 B ble boret til et vertikalt dyp av 3580 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drake-formasjonen.
  • Brønnene ble boret av boreriggen Deepsea Atlantic, riggen skal til land for modifikasjonsarbeider før den fortsetter produksjonsboring på Gullfaks Sør.
  • Havdypet i området er 136 meter.
  • Rettighetshaverne i PL050 er Statoil (operatør) (70 prosent) og Petoro (30 prosent).