Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

september 5, 2011, 11:27 CEST

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan, har Statoil ASA primærinnsider, Mr. William Maloney, mottatt følgende antall aksjer i september:

Dato for tildeling

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

02. september

107,586828

4194,336093*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12