Meldepliktig handel  

september 15, 2011, 21:08 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 128,18 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.472.252 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12