Troll investerer for framtiden

september 15, 2011, 14:39 CEST
Bilde

Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

To nye kompressorer er siste del av de planlagte kapasitetsutvidelsene på Troll A.

– En tredjedel av all gasskapasiteten på sokkelen produseres fra Troll A, noe som gjør Troll til en hjørnestein for gassforsyningen til kontinentet. Slik vil det være i mange år framover, sier områdedirektør for Nordsjøen Øst, Hans Jakob Hegge.

Bilde

Hans Jakob Hegge, områdedirektør for Nordsjøen Øst

Troll som gassprodusent har en produksjonskapasitet og en levetid som langt overstiger alle andre felt på norsk sokkel. De nye kompressorene legger også til rette for inntrekning av gass fra Troll vest etter at oljeproduksjonen er ferdig.

– Troll-feltet er den store muskelen på norsk sokkel, og viktig for Norges posisjon som en trygg leverandør av gass til kontinentet. Troll A har kapasitet til å levere mer gass enn det Troll-eierne selv planlegger å eksportere, og kan derfor levere når andre felt må holde tilbake produksjon. På den måten sikrer Troll leveringsforpliktelsene fra andre felt, sier Hegge.

Troll A-plattformen er bygget ut i flere trinn. De to siste kompressorene, som kommer i drift i 2015, vil gjøre Troll A i stand til fortsatt å produsere 120 millioner kubikkmeter per dag fram til 2018, og sikre at vi kan produsere 30 milliarder kubikkmeter per år fram til 2024.– Som en del av denne feltutviklingen legger vi i tillegg en ny strømforsyningskabel til hjelpesystemene på Troll A, slik at regulariteten til plattformen blir forbedret, sier Hegge.

Troll A er en miljøvennlig plattform og de nye kompressorene vil bli drevet med kraftforsyning fra land. Kompressorene er nødvendig fordi trykket i reservoaret synker ettersom gassen tas ut, og de sørger for at gassen fra Troll transporteres inn til prosessanlegget på Kollsnes. Der i fra sendes gassen videre til kontinentet.

Troll leverer gass tilsvarende ti millioner europeiske husholdninger sitt årlige forbruk. Reservene på dette store feltet utgjør 48 prosent av gjenværende gassreserver på norsk sokkel.   

Eiere i Troll:  Petoro (56 prosent), Statoil (30,58), Norske Shell (8,10), Total E&P Norge (3,69) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62)