Utbygging av Stjerne og Vigdis nordøst godkjent

september 16, 2011, 14:09 CEST

Hyme og Visund sør ble begge godkjent i juni. Alle fire ble lansert i januar 2010.

– At første del av porteføljen nå er godkjent, er en viktig milepæl for oss. Konseptet er godt etablert, og nye kandidater kommer fortløpende inn i porteføljen. Vi holder tempoet oppe, fastslår Halfdan Knudsen, direktør for hurtigutbygginger på norsk sokkel.

Siden 2007 er tre av fire funn på norsk sokkel blitt klassifisert som små. De fleste av disse kan inngå i porteføljen for hurtigutbygging forutsatt at de kan kobles opp mot eksisterende produksjonsanlegg (se faktasak).

Vigdis nordøst

Vigdis nordøst-feltet skal bygges ut med en havbunnsramme med fire brønner, som knyttes opp mot Snorre A om lag sju kilometer unna. Snorre-området har etablert infrastruktur og ledig prosesseringskapasitet på installasjonene.

Transport av produsert olje og gass vil skje via en ny rørledning til en eksisterende havbunnsramme på Vigdis B og videre til Snorre A

Stjerne

Stjerne, tidligere kalt Katla, skal også bygges ut med en havbunnsramme med fire brønner. To av dem skal produsere olje og gass, mens de to andre brønnene skal injisere vann i reservoaret som trykkstøtte.

Oljen fra Stjerne skal sendes til Oseberg sør-plattformen. Gassen skal brukes som trykkstøtte på Oserberg Omega nord for å gi økt produksjon fra dette reservoaret.

Tråkker opp løypen

– De fire første feltene hvor PUD nå er godkjent, vil gi oss erfaring og tråkke opp løypen for den videre satsingen på hurtigutbygginger, sier Knudsen.


 


 Vigdis nordøst
 • Beliggenhet: Nordsjøen, i Tampen-området
 • Utvinnbare volumer: 25 millioner fat oljeekvivalenter
 • Investeringer: 4,2 milliarder NOK løpende
 • Funnet: 2009
 • Produksjonsstart: 2012/2013
 • Partnere: Statoil (operatør) (41,5 prosent), Petoro (30,0), ExxonMobil E&P Norway (10,0), Idemitsu (9,6), Total (5,6) og RWE Dea Norge AS (2,8)


  Stjerne
 • Beliggenhet: Nordsjøen, 13 km sørvest for Oseberg sør
 • Utvinnbare volumer: 45 millioner fat oljeekvivalenter
 • Investeringer: 5,4 milliarder NOK løpende
 • Funnet: 2009
 • Produksjonsstart: Planlagt til 2013
 • Partnere: Statoil (49,3 prosent) (operatør), Petoro (33,6), Total E&P Norge (10,0), ExxonMobil E&P Norway (4,7) og ConocoPhillips Skandinavia (2,4).