Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

september 19, 2011, 13:22 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.193.851 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12