Undertegner samarbeidsavtale verdt 5 millioner dollar med University of Texas

september 19, 2011, 17:57 CEST

Avtalen er Statoils største i sitt slag utenfor Norge, og UT er blitt valgt som selskapets pilot-universitet i USA.

Bilde

Bill Maloney, konserndirektør for Statoil Nord-Amerika

- Vi er svært glade for å inngå denne avtalen med UT, som er en akademisk institusjon i verdensklasse og berømt for ledende forskning og utdannelse på flere områder som er viktige for oss, sier Bill Maloney, konserndirektør for Statoil Nord-Amerika.

- Statoil ønsker å videreutvikle sin stilling i markedet for å kunne rekruttere dyktige kvinner og menn. Vi planlegger en vesentlig vekst i virksomheten vår i USA og Canada. Universiteter og akademiske institusjoner i Nord-Amerika er viktige arenaer for Statoil når det gjelder forskning og utvikling av kompetanse, både på regionalt og globalt nivå, sier Maloney.

Avtalen ble undertegnet i Austin 19. september av Bill Maloney og Juan M. Sanchez, som er visepresident for forskning ved UT.
 
Statoils Academia-program består av elleve bilaterale avtaler. Åtte av disse er inngått med norske institusjoner mens tre er internasjonale. I tillegg til avtalen med UT har Statoil formalisert samarbeidet med Imperial College i Storbritannia og med Delft University of Technology i Nederland.

- Statoils teknologi er verdensledende på mange områder. Men olje- og gassindustrien er i endring, og de teknologiske utfordringene blir stadig mer kompliserte. Det trengs et økt globalt fokus på forskning og utvikling for å lukke teknologiske hull. Academia-avtalene er strategisk viktige for Statoil for at vi skal kunne fortsette vårt tekniske innovasjonsarbeid i samme raske tempo, og fortsette å utvikle en riktig forretningstankegang, sier Maloney.

UT har i mange år vært en viktig partner for Statoil innen forskning og teknologiutvikling, spesielt innen geologi, geofysikk og petroleumsteknologi. Den nye avtalen peker på fire strategiske områder:

  • Integrering av geologiske, geofysiske og petrofysiske data i jordmodeller
  • Felleintegritet i saltbassenger; avbilding under saltet og utfordringer i forbindelse med forsegling kontra poretrykk
  • Drenering av dype reservoarer til sjøs; statiske og dynamiske reservoarmodeller og dreneringsmetoder
  • Ukonvensjonelle; forbedret utvikling og drenering av skifermodeller

- Denne avtalen er av avgjørende betydning for Statoils langsiktige ambisjoner i USA, sier Helge Haldorsen, Statoils konserndirektør for strategi i Nord-Amerika.

Bilde

Helge Haldorsen, Statoils konserndirektør for strategi i Nord-Amerika

- Vi er et selskap i vekst. Vi vet at gjennom denne avtalen får vi tilgang til forskning i verdensklasse og langsiktige rekrutteringsmuligheter. Ved å utvide og formalisere samarbeidet vårt med UT tar vi sikte på å stimulere til forskning og kompetanseutvikling på områder som er strategisk viktige for både UT og Statoil, sier han.

- Statoil er et energiselskap i verdensklasse som satser sterkt på forskning og utdannelse, og vi gleder oss til å samarbeide med dem i årene fremover om å utdanne begavede unge mennesker som kommer til å bli morgendagens energiledere, sa Scott Tinker, direktør for Bureau of Economic Geology ved UT. Scott Tinker vil sitte i strategistyret som skal gi føringer til programmet.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Med over 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, ser Statoil det som viktig å ivareta verdens energibehov på en ansvarlig måte ved å anvende teknologi og ved å skape innovative forretningsløsninger. Statoils hovedkvarter ligger i Norge, selskapet har 20.000 ansatte verden over og er børsnotert i New York og i Oslo.

I USA har Statoil kontorer i Houston i Texas, Stamford i Connecticut, Washington DC og Anchorage i Alaska. I Canada har Statoil kontorer i Calgary i Alberta, St. Johns på Newfoundland og i Labrador. 

Statoil er et av selskapene med mest leteareal på dypt vann i den amerikanske Mexicogulfen, hvor det også har eierandeler i seks produserende felt. På fastlandet i USA har selskapet dessuten viktige eierandeler i skiferfeltene Marcellus og Eagle Ford. I Canada er Statoil operatør for Kai Kos Dehseh-prosjektet i Alberta og har eierandeler i to produserende felt utenfor kysten av Newfoundland.

Statoils avdeling for forskning og utvikling har rundt 700 ansatte. Statoil bruker ca. 430 millioner dollar på forskningsaktiviteter i 2011 og har flere forskningssentre i Norge (Trondheim, Kårstø, Bergen, Porsgrunn), et teknologisenter for tungolje i Canada (Calgary) og teknologiaktiviteter i Beijing, Rio de Janeiro og Houston.