Lite oljefunn i Aldous Major North

september 22, 2011, 09:36 CEST
Prøvetaking fra brønnen 16/2-9S, som er boret med boreriggen Transocean Leader, har påvist en oljekolonne på opp mot 8 meter i bergarter av øvre jura alder.

Bilde

Boreriggen Transocean Leader

Som følge av begrenset reservoarkvalitet vil partnerskapet vurdere ytterligere leteboring på Aldous Major North for å avklare potensialet i strukturen.

Brønnen 16/2-9S ble boret om lag 12 kilometer nord for Aldous Major South oljefunnet (16/2-8). Aldous Major North og Aldous Major South er to uavhengige strukturer i PL 265 lisensen og det var knyttet større usikkerhet til 16/2-9S brønnen i den nordlige delen av lisensen. 

- Statoil har tidligere kommunisert at funnene Aldous Major South og Avaldsnes samlet kan utgjøre en oljestruktur på mellom 500 og 1200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, og vi står fast ved dette estimatet, sier Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Bilde

Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil

Etter ferdigstillelse av 16/2-9S brønnen i Aldous Major North-prospektet, vil leteriggen Transocean Leader gå tilbake til Aldous Major South for å bore en avgrensningsbrønn 16/2-10.

- En avgrensningsbrønn i Aldous Major South viser at vi har stor tro på potensialet i området og at partnerskapet ønsker en rask avklaring av det totale ressurspotensialet for å sikre en hurtig utbygging av funnet, sier Haatvedt.

Aldous Major North og Aldous Major South ligger i utvinningstillatelse 265 hvor Statoil er operatør (40 prosent), med partnerne Petoro (30), Det norske oljeselskap (20) og Lundin (10).

Downloads