Borer på Gudrun-feltet

september 28, 2011, 11:16 CEST
Bilde

– Nå er vi skikkelig i gang med boringen på Gudrun, konstaterer Nils Petter Norheim og Per Brekke Foldøy ved boring og brønn i Stavanger. (Foto: Dag Sunnanå)

– Gudrun-feltet kjennetegnes ved at det har høyt trykk og høy temperatur, forteller Petter Kostøl, ansvarlig for boring og brønnoperasjoner i Stavanger.

Alle de sju planlagte produksjonsbrønnene på Gudrun-feltet i Nordsjøen vil bli forboret gjennom plattformunderstellet før toppdekket installeres i 2013. Arbeidet med den første brønnen startet 6. september.

Bilde

Boringen foregår like ved Gudrun-understellet. Boreperioden varer ut 2014.

– På grunn av feltets karakter er vi nødt til å forbore alle brønnene før vi begynner selve produksjonen. Med dette konseptet har vi valgt en robust brønnstrategi, sier Kostøl.

Produksjon i 2014

Bakgrunnen for denne strategien er ikke minst å kunne unngå depleteringsproblemer, det vil si at det blir trykkavlastning i reservoarene som vanskeliggjør resterende boring.

– Ved en slik trinnvis og repeterende boreoperasjon får vi også en mer rasjonell utnyttelse av utstyr og ressurser. Det gir en bedre lærekurve og bedre sikkerhet sammen med større effektivitet, sier boreoperasjonsleder Nils Petter Norheim.

Boringen gjennom understellet vil pågå i to år fram til sommeren 2013. Da vil plattformdekket (topside) på Gudrun-plattformen komme på plass, og de forborede brønnene vil bli komplettert og klargjort for produksjon.

Hele boreprogrammet vil strekke seg ut 2014. Produksjon av olje og gass er planlagt å starte i første kvartal 2014. I tillegg til de sju brønnene på Gudrun, arbeides det nå med å godkjenne boring av en produksjonsbrønn til Brynhild-funnet

Bilde

Jan Einar Malmin, prosjektansvarlig for feltutvikling på Gudrun-feltet.

Modell for Valemon

– Mens Gudrun-prosjektet har kunnet bygge på erfaringer fra boring på høytrykksfeltene Kristin, Morvin og Kvitebjørn, kan erfaringene fra Gudrun komme godt med og være til god hjelp under prosjektering og utbygging av Valemon-feltet, påpeker Jan Einar Malmin, som er prosjektansvarlig for feltutvikling på Gudrun-feltet.

Valemon-feltet har i likhet med Gudrun-feltet høyt trykk og høy temperatur, og produksjonen ved dette feltet er også planlagt å starte opp i 2014.

Fakta om Gudrun
  • Olje- og gassfelt funnet i 1969 midt i Nordsjøen i lisensområde PL025, om lag 55 kilometer nord for Sleiper-installasjonene.
  • Rettighetshavere: Statoil, operatør (75 prosent) og GdF Suez (25 prosent).
  • Feltet bygges ut med produksjonsplattform med stålunderstell.
  • Prosessanlegg for delvis stabilisering av olje og gass.
  • Boligkvarter med 40 lugarer.
  • Transport av olje og gass til Sleipner A-plattformen.
  • Strømforsyning gjennom kabel fra Sleipner.
  • Reservoaret ligger på 4200-4700 meters dyp og er av Jura-alder. Trykket i reservoaret er opp til 820 bar.
  • Plattformen har 16 brønnslisser. Det skal bores 7 produksjonsbrønner. Øvrige slisser kan benyttes til ytterligere brønner for å øke produksjon fra Gudrun eller brønner fra andre felt.