"Gå til hovedinnhold"

Oppsidepotensial i Avaldsnes 

september 30, 2011, 09:06 CEST

Statoil vil fortsette arbeidet med å samle inn og analysere data fra Aldous/Avaldsnes-området før selskapet trekker konklusjoner om oppdaterte anslag.

Lundin Norway AS, operatør for PL501 i Nordsjøen, har i dag kunngjort økte anslag for utvinnbare ressurser.

Statoil har 40 prosents eierandel i PL501. Statoil er operatør og har 40 prosents eierandel i PL265, der Aldous Major South-funnet ble gjort. Statoil har tidligere i år bekreftet kommunikasjon mellom Aldous Major South og Avaldsnes.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils direktør for leting på norsk sokkel

Lundin Norways oppdaterte ressursanslag for Avaldnes-funnet i PL501 ligger på mellom 0,8 og 1,8 milliarder fat utvinnbar olje, sammenlignet med tidligere annonserte 0,1 - 0,4 milliarder fat utvinnbar olje. Statoil bekrefter et betydelig oppsidepotensial i forhold til de tidligere annonserte tallene for PL 501 og vil komme tilbake med selskapets oppdaterte volumanslag etter ferdigstillelsen av Statoils pågående avgrensningsbrønn 16/2-10 i Aldous Major South.

- Statoil ser et betydelig ressurspotensial i Aldous Major South- og Avaldsnes-området, og vår forståelse av området blir stadig bedre, sier Gro G. Haatvedt, Statoils direktør for leting på norsk sokkel.

Statoil vil samarbeide med partnerne for å sikre en rask avklaring av det samlede ressurspotensialet i Aldous Major South og Avaldsnes, og rask og optimal utvikling av området. 

Avaldsnes ligger i PL501. Lundin Norway AS er operatør med 40 prosent eierandel, mens partnerne Statoil og Mærsk har henholdsvis 40 og 20 prosent eierandel.

Aldous Major South ligger i PL265. Statoil er operatør og har 40 prosent eierandel. Partnerne er Petoro (30 prosent), Det norske oljeselskap (20 prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent).

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)

Presse
Ola Anders Skauby, informasjonssjef, +47 905 98 519 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12Bilde

Downloads