Avslutter søket etter savnet mann

oktober 9, 2011, 16:39 CEST

Siden mannen ble meldt savnet torsdag morgen har båter og helikoptre vært involvert i søk etter mannen. Søkelag og hund har lett gjennom hele plattformen.

I helgen har undervannsroboter blitt benyttet for søk på havbunnen, både fra plattformen og fra fartøyet Norman Pioner. Heller ikke dette søket har gitt resultater.

- Etter søk både på plattformen og i sjøen har vi dessverre ikke fått svar på hva som har skjedd, og det preger både mannskapet på plattformen og oss i organisasjonen på land. Vi har hatt håp om å finne mannen, og er lei oss for at søkene ikke har ført fram. Tankene våre går nå spesielt til familien, sier Hans Jakob Hegge som er områdedirektør på norsk sokkel.

Siden hendelsen har Statoil hatt et tett samarbeid med den savnedes arbeidsgiver Beerenberg, og de nærmeste pårørende har fått tilbud om støtte. Også ansatte om bord på Visund-plattformen har fått tilbud om støtte gjennom en sjømannsprest og personell fra Senter for krisepsykologi, og det har blitt avholdt allmøter om bord. Politiet har vært om bord og snakket med folk på plattformen som del av etterforskningen.

Produksjonen på plattformen var stengt ned på grunn av en planlagt test av nedstengningsfunksjonene, og produksjonsoppstart ble utsatt da mannen ble meldt savnet. I løpet av helgen har produksjonen kommet tilbake til normal drift.