Utbedring ved Hammerfest LNG

oktober 12, 2011, 14:56 CEST

Bakgrunnen for den midlertidige nedstengningen er at det er oppdaget innsnevring i rør i en varmeveksler.

Statoils fagekspertise jobber sammen med representanter for leverandørene og partnerne i lisensen med å identifisere årsaken. Et forhold som blir vurdert er om innsnevringen kan skyldes restfuktighet etter revisjonsstansen tidligere i år.

Under stansen er det planlagt gjennomført noe stansavhengig korrektivt vedlikehold.

Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved Hammerfest LNG på Melkøya, verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG.