Meldepliktig handel 

oktober 17, 2011, 08:35 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 137,44 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.713.351 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12