Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 18, 2011, 11:57 CEST
Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil(OSE:STL, NYSE:STO) 14. oktober 2011 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. oktober 2011 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.450.887 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12